منیتوبا در جدیدترین پذیرش خود برای ۲۱۷ متقاضی دعوتنامه صادر کرد

استان منیتوبا در هشتاد و چهارمین پذیرش خود که در ۲۷ فوریه برگزار شد برای ۲۱۷ متقاضی دعوتنامه صادر کرد تا بتوانند برای اقامت دائم درخواست خود را ارائه دهند.
این متقاضیان دارای پروفایل ابراز علاقمندی در سه مسیر مهاجرتی Skilled Worker in Manitoba، Skilled Worker Overseas، International Education بوده اند.
تعداد این دعوتنامه شرح ذل می باشد:
Skilled Workers in Manitoba: 161
Skilled Workers Overseas: 24
International Education Stream: 32

ابراز علاقمندی(Expression of Interest)

برای دریافت دعوتنامه متقاضیان باید پروفایل ابراز علاقمندی خود را ثبت کنند و در صف انتظار اکسپرس اینتری دارای پروفایل باشند.
سیستم Express Entry مجموعه ای از متقاضیان را در سه دسته اصلی مهاجرت کارگر ماهر فدرال، مشاغل دارای مهارت و تجربه ی کانادایی از سراسر جهان مدیریت و بر اساس امتیازات و معیارها جذب می کند.متقاضیان بر اساس امتیازی که در سیستم جامع رتبه بندی دارند دسته بندی می شوند؛ این سیستم به کاندیدها بر اساس تسلط بر زبان انگلیسی یا زبان فرانسوی (دو زبان رسمی کانادا)، سن، تحصیلات و سابقه کار امتیازدهی می کند. برای متقاضیانی که بالاترین امتیاز را داشته باشند به تناوب برگزاری پذیرش ها ITA (دعوتنامه برای تقاضا جهت اقامت دائم) صادر می شود.
EOI یک پروفایل آنلاین است که از ۱۰۰۰ امتیاز ، رتبه بندی می شود. امتیازات بر اساس تحصیلات ، تجربه کار ، ارتباط با مانیتوبا و تسلط به زبان انگلیسی یا فرانسوی از دیگر فاکتورها می باشد.تعداد معینی از متقاضیان با بالاترین امتیاز ، LAA را دریافت می کنند که به آنها اجازه می دهد برای اقامت دائم کانادا از مانیتوبا درخواست کنند. متقاضیان از طرف استان ۶۰۰ امتیاز اضافی در سیستم جامع رتبه بندی دریافت خواهند کرد .
حداقل امتیاز متقاضی در دسته Skilled Workers Overseas Stream 707 امتیاز بود.

Skilled Workers:

۲۴ دعوت شده از طریق این مسیر مهاجرتی بوده است.
داوطلبان دعوت شده از طریق Skilled Workers باید در Manitoba مشغول به کار باشند و همچنین یک پیشنهاد شغلی تمام وقت و دائم از کارفرمای خود داشته باشند.

International Education Stream:

این مسیر مهاجرتی شامل سه زیر شاخه است:
Graduate Internship Pathway
Career Employment Pathway
Student Entrepreneur
که از طریق این مسیر ۳۲ دعوتنامه برای متقاضیان صادر شد و حداقل امتیاز نیز اعلام نشده است.