پاسپورت کشور کانادا از شهرت جهانی عالی برخوردار است. بنابراین شهروندان کانادایی می توانند بدون ویزا از اکثر کشورهای جهان دیدن کنند یا در بدو ورود ویزارا دریافت کنند. این دسته شامل کشورهایی مانند ایالات متحده ، انگلستان و کشورهای شنگن – اکثریت قریب به اتفاق اعضای اتحادیه اروپا می شود.

داشتن تابعیت کانادا مزایای زیادیدارد. وفقط کسانی که شهروند کانادا هستند از این مزایا برخوردارند که برای ساکنان که به صورت موقت در آنجا هستند در دسترس نیست ، مانند: دسترسی به مشاغل محدود ؛ حق رأی و نامزدی برای مناصب سیاسی ؛ و امکان سفر با گذرنامه کانادایی. شهروندان کانادایی همچنین دارای امنیت و امکانات وبرخورداری از موقعیتی هستند که از دست دادن یا واگذاری آن آسان نیست.

canada pr1 - مزایای پاسپورت کشور کانادا

شهروندان کانادایی واجد شرایط مشاغل دولتی غیر منتخب هستند که نیاز به شهروندی دارند و همچنین مشاغلی که نیاز به مجوزهای امنیتی دارند و دارای امتیاز انتخاب شغل های مختلف با توجه به شرایط خود هستند.

پاسپورت کانادا از شهرت جهانی عالی برخوردار است. بنابراین شهروندان کانادایی می توانند بدون ویزا از اکثر کشورهای جهان دیدن کنند یا در بدو ورود ویزارا دریافت کنند. این دسته شامل کشورهایی مانند ایالات متحده ، انگلستان و کشورهای شنگن – اکثریت قریب به اتفاق اعضای اتحادیه اروپا می شود.

در سال ۲۰۲۱ داشتن پاسپورت کشور کانادا از نظر امتیازشاخص گذرنامه هنلی و شرکا که گذرنامه های مختلف جهان را از نظر قدرت طبقه بندی می کند ، یعنی توانایی آنها برای بازدید از سایر کشورها به شهروندان خود. پاسپورت کشورکانادا از بین ۱۹۹کشور دررتبه ۹ قراردارد.گذرنامه کانادایی همچنین به دارنده آن حق ورود ، اقامت و خروج از کانادا را می دهد.

child birth in canada - مزایای پاسپورت کشور کانادا

یک شهروند کانادایی می تواند تابعیت خود را به فرزندان خود منتقل کند. به طور کلی ، هرکسی که در کانادا متولد می شود دارای تابعیت کانادایی است. اما فقط یک شهروند کانادا می تواند به طور خودکار تابعیت خود را به فرزندان متولد خارج از کانادا هم منتقل کند.

قانون اساسی کانادا تنها حق شهروندان کانادایی را برای رای دادن یا نامزد شدن در پارلمان فدرال تضمین می کند. برخلاف ایالات متحده ، دارندگان پاسپورت کانادا هیچ منعی برای رئیس دولت شدن ندارد. وبرای مشارکت کامل در زندگی دموکراتیک کانادا ، شهروندی لازم است.

داشتن تابعیت دوگانه در کشور کانادا

در کشور کانادا شهروندان کانادایی می توانند دارای تابعیت دوگانه باشند. این بدان معناست که کشورکانادا به اشخاص اجازه می دهد شهروند کانادا شوند ، در حالی که تابعیت کشورخود را نیزحفظ می کند.

همچنین کسانی که کارتهای اقامت دائم دارند ولی شهروند کانادا نیستند هر پنج سال اعتبارکارت خود را تمدید می کنند .این کارتها برای سفرهای بین المللی مورد نیاز است و ممکن است به عنوان اثبات وضعیت اقامت دائم توسط کارفرمایان یا سایر سازمانهای دولتی درخواست شود. بنابراین ، ساکنان دائمی باید هر پنج سال یکبار درخواست جدیدی برای کارت اقامت دائم خود ارائه دهند و هزینه جدیدی بپردازند. ولی دارندگان پاسپورت کانادا ، شهروندان کانادا هیچ تعهدی مشابه ندارند. گواهی شهروندی به طور نامحدود معتبر است و شهروندان کانادایی که مایل به سفر بین المللی هستند فقط باید هر ده سال یکبار گذرنامه خود را تمدید کنند.

بر خلاف کسانی که فقط ساکن دائمی کانادا هستند ، که باید شرایط خاصی را برای اقامت درکانادارعایت کنند ، شهروندان کانادایی می توانند هر زمان که دوست دارند به خارج از کانادا بدون هیچ پیامدی مهاجرت کنند. علاوه بر این ، شهروندان کانادایی به طور معمول تابعیت خود را از دست نمی دهند در صورتی که به جرمی محکوم شوند ، در صورتی که ساکنان دائمی اگر جنایت که خیلی جدی تلقی شودو شایسته این نتیجه باشند ، با اخراج مواجه خواهند شد.

با داشتن تابعیت وپاسپورت کانادایی ، حق رأی دادن در انتخابات استانی و ملی نیز وجود دارد. با رای دادن ، شهروندان کانادایی نقش مهمی در تأثیرگذاری بر سیاست استان ها و دولت فدرال ایفا می کنند. علاوه بر این ، شهروندان کانادایی ممکن است دارای مقام سیاسی باشند و نمایندگان رای دهندگان کانادایی در موضوعاتی مانند مالیات ، تحصیلات و سیاست خارجی باشند.

Canadian Passport Ranked 5th - مزایای پاسپورت کشور کانادا