لیست دانشگاه ها و کالج هایی که برنامه پذیرفتن دانشجویان اینترنشنال آنها به تائید اداره مهاجرت کانادا درآمده است:

البته لیست دانشگاه ها و کالج های کانادا (University and Colleges in Canada) هر روز در حال آپدیت شدن نیز می باشد.

استان انتاریو:

Algoma University

O19395422197

۲۰-Oct-2020

Brock University

O19394569014

۲۰-Oct-2020

Carleton University

O19332687812

۲۰-Oct-2020

Centennial College

O19394700003

۲۰-Oct-2020

Durham College

O19361081012

۲۰-Oct-2020

Loyalist College of Applied Arts and Technology

O19359011572

۲۰-Oct-2020

Queen’s University (Kingston)

O19376023352

۲۰-Oct-2020

Seneca College

O19395536013

۲۰-Oct-2020

Tamwood International College

O19375949112

۲۰-Oct-2020

Toronto Airways Inc.

O19304162252

۲۰-Oct-2020

Trent University

O19395164223

۲۰-Oct-2020

University of Ottawa

O19397188593

۲۰-Oct-2020

University of Toronto

O19332746152

۲۰-Oct-2020

York University

O19361109242

۲۰-Oct-2020

لیست دانشگاه ها و کالج های استان بریتیش کلمبیا کانادا:

Name of Instution

Designated Learning institution number (DLI#)

Date added

British Columbia Institute of Technology

O19330128542

۲۰-Oct-2020

Camber College

O19219937972

۲۰-Oct-2020

Camosun College

O19361235542

۲۰-Oct-2020

Capilano University

O19280078102

۲۰-Oct-2020

Centre for Arts and Technology

O19283900882

۲۰-Oct-2020

Coast Mountain College

O110095977911

۲۰-Oct-2020

College of New Caledonia

O19360977332

۲۰-Oct-2020

College of the Rockies

O19377233362

۲۰-Oct-2020

Coquitlam College

O19244321962

۲۰-Oct-2020

Douglas College

O19360973702

۲۰-Oct-2020

EF International Language Campus

O19314246102

۲۰-Oct-2020

Emily Carr University of Art and Design

O19361259712

۲۰-Oct-2020

Greystone College of Business and Technology

O19352522932

۲۰-Oct-2020

ILSC Vancouver

O19275396842

۲۰-Oct-2020

ISS Language and Career College of BC

O19279658882

۲۰-Oct-2020

Justice Institute of British Columbia

O19394941140

۲۰-Oct-2020

Kwantlen Polytechnic University

O19350676872

۲۰-Oct-2020

LaSalle College Vancouver

O19275426742

۲۰-Oct-2020

Langara College

O19319074622

۲۰-Oct-2020

North Island College

O19301182602

۲۰-Oct-2020

Northern Lights College

O19395299444

 ۲۰-Oct-2020

OIEG Oxford International Education Group/Eurocentres Canada

O19275179522

۲۰-Oct-2020

Okanagan College

O19395299488

۲۰-Oct-2020

Royal Roads University

O19330635812

۲۰-Oct-2020

Selkirk College

O19360990072

۲۰-Oct-2020

Simon Fraser University

O18781994282

۲۰-Oct-2020

Tamwood Careers

O19361007342

۲۰-Oct-2020

Tamwood Language Centres

O19280516442

۲۰-Oct-2020

Thompson Rivers University

O19395299610

۲۰-Oct-2020

Trinity Western University

O19347055392

۲۰-Oct-2020

University Canada West

O19377235822

۲۰-Oct-2020

University of British Columbia

O19330231062

۲۰-Oct-2020

University of Northern British Columbia

O19283889692

۲۰-Oct-2020

University of Victoria

O19280533442

۲۰-Oct-2020

University of the Fraser Valley

O19395299642

۲۰-Oct-2020

VGC International College

O19386095472

۲۰-Oct-2020

Vancouver Community College

O19279717512

۲۰-Oct-2020

Vancouver Island University

O19395299688

۲۰-Oct-2020

Yorkville University

O129034707957

۲۰-Oct-2020

     

استان یوکان کانادا:

Name of Instution

Designated Learning institution number (DLI#)

Date added

Yukon University

O19604209351

۲۰-Oct-2020

لیست دانشگاه ها و کالج های استان ساسکاچوان کانادا:

Name of Instution

Designated Learning institution number (DLI#)

Date added

Cumberland College

O117018032957

۲۰-Oct-2020

Great Plains College

O214383061827

۲۰-Oct-2020

North West College

O265527598312

۲۰-Oct-2020

Parkland Regional College

O19425521569

۲۰-Oct-2020

Saskatchewan Polytechnic

O19425521849

۲۰-Oct-2020

University of Regina including Campion College First Nations University of Canada and Luther College

O19425660270

۲۰-Oct-2020

University of Saskatchewan including St Thomas More College

O19425660421

۲۰-Oct-2020

استان کبک:

تمامی دانشگاه های دارای DLI

لیست دانشگاه ها و کالج های استان پرنس ادوراد کانادا:

Name of Instution

Designated Learning institution number (DLI#)

Date added

Collège de l’Île

O19220114112

۲۰-Oct-2020

Holland College

O19220082122

۲۰-Oct-2020

Moonlight International Academy

O19220127182

۲۰-Oct-2020

Study Abroad Canada Language Institute

O19225872992

۲۰-Oct-2020

University of Prince Edward Island

O19220071452

۲۰-Oct-2020

لیست دانشگاه ها و کالج های استان نیوفانلند و لابرادور کانادا:

Name of Instution

Designated Learning institution number (DLI#)

Date added

College of the North Atlantic

O19441088976

۲۰-Oct-2020

Memorial University of Newfoundland

O19440995346

۲۰-Oct-2020

Western Regional School of Nursing

O19441148519

۲۰-Oct-2020

لیست دانشگاه ها و کالج های استان نیوبرانزویک کانادا:

Name of Instution

Designated Learning institution number (DLI#)

Date added

ABC College

O19273824102

۲۰-Oct-2020

Chaleur College

O141517473662

۲۰-Oct-2020

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB)

O19391556654

۲۰-Oct-2020

Crandall University

O19391275763

۲۰-Oct-2020

Eastern College

O112937696097

۲۰-Oct-2020

Kingswood

O19348776942

۲۰-Oct-2020

Moncton Flight College

O19274437002

۲۰-Oct-2020

Mount Allison University

O19273922302

۲۰-Oct-2020

New Brunswick Bible Institute

O111394075331

۲۰-Oct-2020

New Brunswick Community College (NBCC)

O19391556439

۲۰-Oct-2020

St. Thomas University

O19391556376

۲۰-Oct-2020

Université de Moncton

O19391556532

۲۰-Oct-2020

University of New Brunswick

O19348802512

۲۰-Oct-2020

لیست دانشگاه ها و کالج های استان منیتوبا کانادا:

Name of Instution

Designated Learning institution number (DLI#)

Date added

Assiniboine Community College

O19201282282

۲۰-Oct-2020

Booth University College

O19147992362

۲۰-Oct-2020

Brandon University

O19201298932

۲۰-Oct-2020

Heartland International English School

O19179220532

۲۰-Oct-2020

International College of Manitoba

O19315356682

۲۰-Oct-2020

Manitoba Institute of Trades and Technology

O19391828428

۲۰-Oct-2020

Red River College (Red River College of Applied Arts, Science and Technology)

O19305836302

۲۰-Oct-2020

Robertson College (Accounting and Payroll Administrator, Logistics and Supply Chain Management, Massage Therapy, Medical Laboratory Assistant, Pharmacy Technician)

O123079633257

۲۰-Oct-2020

University of Manitoba

O19091528512

۲۰-Oct-2020

University of Winnipeg

O19147986012

۲۰-Oct-2020

canada education 300x169 - لیست دانشگاه ها و کالج های کانادا | مهاجرت تحصیلی به کانادا

لیست دانشگاه ها و کالج های استان آلبرتا کانادا: 

Name of Instution

Designated Learning institution number (DLI#)

Date added

Alberta University of the Arts

O18760756062

۲۰-Oct-2020

Ambrose University

O18713147522

۲۰-Oct-2020

Anne’s Language House

O246864157347

۲۰-Oct-2020

Bow Valley College

O19273769422

۲۰-Oct-2020

Burman University

O19390898172

۲۰-Oct-2020

Canadian Health and Business College

O263194936682

۲۰-Oct-2020

Canadian Imperial College

O142448481732

۲۰-Oct-2020

Canadian Institute of Traditional Chinese Medicine Corp.

O19256722732

۲۰-Oct-2020

Canadian Southern Baptist Seminary and College

O19256741082

۲۰-Oct-2020

Centennial Flight Centre, Inc.

O111345518667

۲۰-Oct-2020

Columbia College

O19391275502

۲۰-Oct-2020

Concordia University of Edmonton

O19073475522

۲۰-Oct-2020

Cypress College Inc.

O242536283107

۲۰-Oct-2020

Grande Prairie Regional College

O19391056654

۲۰-Oct-2020

Keyano College

O19283886532

۲۰-Oct-2020

Lakeland College

O18777577472

۲۰-Oct-2020

Lethbridge College

O19391056756

۲۰-Oct-2020

MCG Career College

O263593006222

۲۰-Oct-2020

MacEwan University

O19092022262

۲۰-Oct-2020

Maple Leaf Academy

O114623912037

۲۰-Oct-2020

Medicine Hat College

O18795445892

۲۰-Oct-2020

Montair Aviation

O245553175217

۲۰-Oct-2020

Mount Royal University

O18761482032

۲۰-Oct-2020

NorQuest College

O18795996622

۲۰-Oct-2020

Northern Alberta Institute of Technology

O18713200642

۲۰-Oct-2020

Northern Lakes College

O19391056848

۲۰-Oct-2020

Olds College

O18713227822

۲۰-Oct-2020

Prairie Bible Institute

O19273724652

۲۰-Oct-2020

Red Deer College

O19391056880

۲۰-Oct-2020

Southern Alberta Institute of Technology

O18761749692

۲۰-Oct-2020

St. Mary’s University

O19273782872

۲۰-Oct-2020

St. Stephen’s College (U of Alberta Campus)

O19391057115

۲۰-Oct-2020

Stafford House Calgary

O18713255252

۲۰-Oct-2020

The Esthetic Institute Training Center

O256565633727

۲۰-Oct-2020

The King’s University

O18713250142

۲۰-Oct-2020

Timberline Canadian Alpine Academy

O129951946077

۲۰-Oct-2020

University of Alberta

O19257171832

۲۰-Oct-2020

University of Calgary

O18886830282

۲۰-Oct-2020

University of Lethbridge

O18776949622

۲۰-Oct-2020

دانشجویان اینترنشنال (International Students in Canada) دیگر نگران ورود خود به کانادا نباشید. زیرا کانادا اجازه ورود به شما را خواهد داد. با داشتن پذیرش تحصیلی و استادی پرمیت و ویزای کانادا خواهید توانست وارد خاک کانادا شوید و از خاک کانادا ادامه تحصیل دهید. گروه بین الملل افق همواره در کنار شما خواهد بود.

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

لیست دانشگاه ها و کالج های مورد تائید اداره مهاجرت کانادا

موسسه بین المللی کانادا افق با تجربه عالی در امر اخذ پذیرش تا اقامت دائم همگام شما خواهد بود و با توجه به شرایط شما راه های مهاجرت سریع کانادا که منجر به اقامت کانادا شود را به شما پیشنهاد خواهد داد. دفاتر موسسه بین المللی افق در کانادا آماده هر گونه کمک و خدمات در هنگام ورود به شما به کانادا می باشد و مطمین باشید که خدمات ما در پس از ورود به خاک کانادا همچنان ادامه دارد و ما همچنان تا اخد اقامت دائم کانادا همراه و همگام شما خواهیم بود.