براساس شرایط ریجکتی های زیاد پیش آمده در تابستان ۱۳۹۸در مورد درخواست ویزاهای دانش آموزی مشخص شده تقریبا اغلب پرونده ها منجر به شکست می شوند که تصور ما این است که مسئله بیشتر سیاسی بوده و که در خصوص شهروندان ایرانی شکل گرفته است اما خوشبختانه این موضوع در خصوص ویزای تحصیلی کانادا و یا ویزای کار کانادا اعمال نشده، که خود جای امیدواریست.

 پرونده هایی که در حال حاضر شانس ویزا دانش آموزی داشته اند بیشتر در این گروه ها قرار گرفته اند

  •  پدر و مادر دانش آموز قبلا ویزا کانادا و یا آمریکا را کسب کرده اند.
  •  خود دانش آموز قبلا ویزای توریستی کانادا را داشته است.
  •  در مدارس شبانه روزی خصوصی boarding school ثبت نام شده اند.
  •  خانواده درجه یک دانش آموز برای وی دعوتنامه گذاشته است.

از این ۴ گروه که خارج شویم تقریبا اکثر پرونده منجر به شکست شده که متاسفانه توسط دفاتر مهاجرتی این مسئله رسانه ای نشده است و کلاینت ها را در حاله ای از ابهام قرارداده است.

فرم ارزیابی تحصیلی رایگان