انتاریو انتقال مهاجران | منطقه تورنتو در کانادا | افق و خدمات مهاجرتی اسان

طی مطالعه جدید، انتاریو باید مهاجران را به خارج از منطقه تورنتو بزرگ ترغیب کند.

بنا بر مطالعه اخیر انجام شده، انتاریو (Ontario) باید راه های جدید را شناسایی کند و تدابیری اتخاذ کند که مهاجران ترغیب به مناطق خارج از منطقه تورنتو بزرگ شوند  تا از رشد متوازن تر جمعیت در کل استان اطمینان حاصل شود و “کیفیت بالای زندگی” را برای همه ساکنان خود حفظ کند.

منطقه بزرگ تورنتو یا GTA در حال حاضر از 77 درصد مهاجران جدید استقبال می کند که در سال 2018 این منطقه 106.000 مهاجر جدید را پذیرفت. 23 درصد باقیمانده افراد تازه وارد در مناطق دیگر استان ساکن شدند .این منطقه که جمعیتی بیش از 6.4 میلیون نفر دارد – که 46 درصد آنها مهاجر هستند – GTA پرجمعیت ترین و چند فرهنگی ترین منطقه کانادا است. این شهر شامل شهر تورنتو و 25 شهرداری دیگر است و از منابع بزرگ سرمایه اقتصادی کانادا محسوب می شود و نزدیک به 20 درصد از تولید ناخالص داخلی کانادا را تولید می کند.

مهاجران انتاریو مناطقی را برای سکونت انتخاب می کنند که فرصت های شغلی بیشتری دارد و دسترسی به اعضای خانواده شان را هم ساده می کند. در مطالعه مزبور بیان شده که این رویه برای انتاریو تبعات اقتصادی به همراه دارد چرا که جمعیت همه نقاط انتاریو باید یکنواخت رشد کند تا نیروی کار این استان هم از مزایای اقتصادی مهاجرت بهره مند شود. اگر اکنون نتواند مهاجران بیشتری را در سال های آینده جلب کند و نیروی کار خود را رشد دهد باعث ایجاد نابرابری می شود که عواقب اقتصادی را برای انتاریو به همراه خواهد داشت ..

اصلاح برنامه مهاجرت استانی انتاریو

همچنین ازبرنامه مهاجرت استانی انتاریو  می توان برای جذب مهاجران بیشتر و اسکان آنها در خارج از تورنتوی بزرگ استفاده کرد. برنامه مهاجرت استانی انتاریو و همچنین برنامه کارآفرینی استانی انتاریو به این استان اجازه می دهد سالانه تعداد مشخصی از متقاضیان مهاجرت کاری مطابق با نیاز بازار کار و اولویت های توسعه اقتصادی خود را برای اقامت دائم انتخاب کند.