در جدیدترین قرعه کشی اکسپرس اینتری انجام شده توسط دولت کانادا در ۴ سپتامبر،۳۶۰۰ دعوتنامه برای پذیرفته شدگان صادرشد.

حداقل امتیازبرای قبولی در قرعه کشی ۴ سپتامبر ۴۶۳ بوده است که نسبت به قرعه کشی قبلی در ۲۰ سپتامبر،۶ امتیاز افزایش داشته است.

صدور ۳۶۰۰ دعوت نامه در جدیدترین قرعه کشی اکسپرس اینتری

برنامه اکسپرس اینتری منبع اصلی تامین نیروی کارماهر خارجی می باشد. این برنامه مهاجرتی پروفایل متقاضیان را برای سه برنامه مهاجرتی فدرال بررسی می کند:

  • The Federal Skilled Worker Class
  • The Federal Skilled Trades Class
  • The Canadian Experience Class

متقاضیانی که شرایط اولیه را دارا باشند، پروفایل آن ها بررسی شده و براساس فاکتورهایی مانند سن،تحصیلات ، تجربه کاری و مهارت زبان انگلیسی یا فرانسه ابتدا امتیاز دهی و سپس رتبه بندی می شوند. برای متقاضیانی که بالاترین امتیازات را دریافت کرده اند، دعوت نامه صادر می شود. قرعه کشی برگزارشده در تاریخ ۴ سپتامبر هفدهمین دوره قرعه کشی در سال ۲۰۱۹ است که تعداد دعوتنامه های صادرشده امسال را به ۵۹،۸۰۰ می رساند.

در سال ۲۰۱۸ سازمان مهاجرت،پناهندگان و شهروندان کانادا اعلام کرد که تعداد دعوتنامه های صادره در این سال رکورد ۸۹،۰۰۰ را زده و پیش بینی می شود  مجموع دعوتنامه های صادر شده در سال ۲۰۱۹ نیز از این رقم پیشی بگیرد. براساس گزارش سازمان مهاجرت کانادا امسال تعداد ۵۱۰۰ دعوتنامه بیشتر نسبت به همین زمان در سال گذشته صادرشده است.

کاهش مینیمم امتیازات اکسپرس اینتری در سال ۲۰۱۹ مربوط به زمان بین برگزاری قرعه کشی هاست که نسبت به زمانبندی معمول دو هفته ای سازمان مهاجرت تغییر کرده است.

مدت زمان بیشتر بین دوره های قرعه کشی این اجازه را می دهد تا افراد با امتیازات بالا پروفایل خود را ارائه دهند که همین مسئله منجر به افزایش مینیمم امتیاز می شود. همچنین کاهش زمان بین دوره های قرعه کشی منجر به کاهش مینیمم امتیازات می شود زیرا افراد کمتری می توانند در طی این مدت پروفایل خود را ارائه کنند.

افرادی که درقرعه کشی های اکسپرس اینتری امتیازی کمتراز مینیمم امتیازات را کسب کنند راه های فراوانی برای افزایش مجموع امتیازات خود دارند مانند  شرکت در روش های استانی.

شرکت درهر یک از این برنامه ها ۶۰۰ امتیاز به مجموع امتیازات متقاضی اضافه می کند که به طور موثری صدور دعوتنامه برای اقامت دائم کانادا را تضمین می کند.

فرم ارزیابی رایگان