صدور ۳۶۰۰ دعوتنامه در قرعه کشی اکسپرس اینتری ۱۸ سپتامبر

قرعه کشی جدید اکسپرس اینتری که در روز چهارشنبه ۱۸ سپتامبر برگزار شد،۳۶۰۰ نفر از کاندیداها را به اقدام برای اقامت دائم دعوت کرد. مینیمم امتیاز لازم برای قرعه کشی دیروز ۴۶۲ بوده که یک امتیاز کمتر از قرعه کشی انجام شده درتاریخ ۴ سپتامبر است. سیستم اکسپرس اینتری پروفایل متقاضیان را در سه گروه مهاجرتی فدرال بررسی می کند:

  • Federal Skilled Worker
  • Federal Skilled Trades Class
  • Canadian Experience Class

کاندیداهایی که شایستگی لازم را دارند بر اساس فاکتورهایی چون سن، تحصیلات، تجربه کاری و دانش زبان انگلیسی و فرانسه و…. رتبه بندی می شوند سپس از افرادی که بالاترین امتیازات را کسب کرده اند از طریق قرعه کشی که هر دو هفته برگزار می شود دعوت به اقدام برای اقامت دائم می شود.

قرعه کشی ۱۸ سپتامبر تعداد کل دعوت نامه های صادر شده در سال ۲۰۱۹ را به تعداد ۶۳,۴۰۰ رساند. سازمان مهاجرت کانادا (IRCC) تا همین تاریخ در سال گذشته در مجموع ۵۸,۶۰۰ دعوتنامه صادر کرده و مجموع دعوتنامه های صادره در سال گذشته ۸۹,۸۰۰ است. هدف نهایی کانادا برای پذیرش مهاجرین از طریق این سه روش مذکور ،۸۱,۴۰۰ نفر برای سال ۲۰۱۹ و۸۵,۸۰۰ برای سال ۲۰۲۰ است.

کاهش یک امتیازی مینیمم لازم می تواند بدلیل فاصله ی دو هفته ای بین قرعه کشی ۱۸ سپتامبر و قرعه کشی ۴ سپتامبر باشد زیرا مدت زمان بین دو قرعه کشی می تواند بر مینیمم امتیاز لازم تاثیر بگذارد.

برای متقاضیانی که امتیاز کمتر از مینیمم لازم را کسب کرده اند و میخواهند رتبه خود را بهبود ببخشند، راه های متفاوتی وجود دارد. یکی از موثرترین روش ها برنامه های کاندید استانی است. برنامه های استانی که از طریق سیستم اکسپرس اینتری متقاضیان را انتخاب می کنند، ۶۰۰ امتیاز به مجموع امتیازات متقاضی اضافه کرده و دریافت دعوتنامه در قرعه کشی بعدی را تضمین می کند. برخی از برنامه های کاندید استانی نیازی به مینیمم امتیاز ندارند ، برای اطلاعات بیشتر لینک مهاجرت استانی به کانادا را مطالعه کنید .