استان نوا اسکوشیا در نخستین قرعه کشی خود در ۴ سپتامبر،  بر طبق اولویت های بازار کار خود،  برای ۲۰۴ متقاضی  ورود به سیستم اکسپرس اینتری دعوتنامه صادر کرد تا بتوانند آنها از طرف این استان برای اقامت دائم کانادا اقدام کنند.

صدور ۲۰۴ دعوتنامه در پذیرش نوا اسکوشیا

این برنامه مهاجرتی برای برطرف کردن نیازهای بازار کار این استان طراحی شده است و در سال ۲۰۱۸ افتتاح شد و در این برنامه برای مربیان کودکان ، حسابرسان، حسابداران  و متقاضیان فرانسه زبان  اکسپرس اینتری دعوتنامه صادر شده است.

در آخرین قرعه کشی کاندیداهای Express Entry  که در ۴ سپتامبر برگزار شد و افراد دعوتنامه دریافت کرده اند ، فرانسه را به عنوان اولین زبان رسمی خود انتخاب کرده اند و در هر چهار مهارت  زبان فرانسه  CLB 8 و یا بالاتر را گرفته اند .

داوطلبان منتخب نیز نیز در هر چهار مهارت زبان انگلیسی دارای نمره CLB حداقل ۶ یا بالاتر را داشته و یا لیسانس بوده و یا یک دوره سه ساله را در یکی از موسسات آموزش عالی ، دانشکده ، کالج و یا دانشگاه گذرانده بودند. سخنگوی NSNP گفت که در این پذیرش حداقل امتیاز در سیستم رتبه بندی شرط نبوده است.

نمره CRS ، رتبه كاندیداها را در سیستم اکسپرس اینتری تعیین می كند و براساس عواملی چون سن ، تحصیلات ، تجربه كار ماهر و مهارت در زبان انگلیسی یا فرانسوی داده می شود.متقاضیانی که از طرف این استان انتخاب می شوند ۶۰۰ امتیاز اضافی را دریافت می کنند که همین تضمین دریافت اقامت دائم کانادا خواهد بود.

متقاضیانی که در پذیرش دیروز مورخ ۴ سپتامبر ۲۰۱۹ دعوتنامه دریافت کرده اند فقط ۳۰ رو زمهلت دارند تقاضای کامل خود را به NSNP ارسال کنند.