۶ عاملی که میزان مهاجرت کانادا را تعیین می کند:

کانادا برنامه های خود را برای جذب مهاجران در طی سال های ۲۰۲۰-۲۰۲۲ اعلام کرد .

این  موضوع بحث هایی زیادی را  در برخواهد گرفت از قبیل تعداد مهاجرانی که  کانادا استقبال خواهد گرفت ، در چه دسته هایی قرار دارند و اینکه آیا کانادا توانایی پذیرش همه افراد تازه وارد را در اقتصاد و جامعه خود دارد.

همه این موضوعات بسیار مهم و دارای بحث و بررسی هستند. اما معمولاً صحبت های زیادی درباره تعیین میزان  سطح مهاجرت بحث جدی صورت نمی گیرد

تعیین تعداد مهاجران که کانادا در هر سال  از آنها استقبال می کند به  شش عامل اصلی ذیل بستگی دارد:

  • جمعیت و اقتصاد
  • اهداف سیاست گذاری کانادا
  • شرایط جهانی
  • ظرفیت پذیرش مهاجران توسط کانادا
  • ظرفیت پردازش و رسیدگی به مهاجران توسط کانادا
  • سیاست

جمعیت و اقتصاد:

استقبال از مهاجران توسط کانادا به دلیل شرایط جمعیتی  این کشورکه رو به پیری و بازنشستگی است یک ضرورت اقتصادی است. کانادا یکی از پیرترین جمعیت جهان و پایین ترین نرخ تولد در جهان را دارد. در نتیجه ، کانادا برای ارتقاء جمعیتی و رشد نیروی کار باید از مهاجران استقبال کند ، که برای حفظ رشد اقتصادی کاملاً حیاتی و ضروری است.

ممکن است سایر کشورها به مهاجران احتیاج نداشته باشند زیرا جمعیت جوان تری دارند و نرخ تولد بالاتری نیز دارند ، اما از طرف دیگر کانادا در نبود مهاجران شاهد ضربه اقتصدی خواهد بود

اهداف سیاست گذاری کانادا:

کانادا از مهاجران به سه دلیل مهم استقبال می کند: رشد اقتصاد خود ، پیوند خانواده ها و کمک به پناهندگان. از این رو ، سطح مهاجرت همیشه با توجه به این اهداف شکل می گیرد و در حقیقت ، کانادا برای تحقق این اهداف اقدامات بسیار زیاد انجام می دهد ، زیرا هر ساله حدود ۴۰ درصد از مهاجران خود را طریق دسته های خانوادگی و پناهندگی جذب می کند.

شرایط جهانی:

کانادا باید  در ارزیابی سیاستهای دسته اقتصادی خود مطمئن باشد که تقاضای جهانی کافی از مهاجران بالقوه برای تمایل به مهاجرت به این کشور وجود دارد. علاوه بر این ، کانادا به عنوان یک عضو جامعه بین المللی موظف است در هنگام بروز بحران های بشردوستانه کمک کند.

این ممکن است منجر به این شود که کانادا اقدامات کوتاه مدت برای تنظیم  میزان سطح مهاجرت خود انجام دهد و مهاجران تحت چه گروه هایی قرار گیرند. اخیراً ، این اتفاق زمانی رخ داد كه كانادا تصمیم گرفت كه سطح پذیرش خود را افزایش دهد و شاهد این موضوع بودم که میزان پذیرش پناهندگان سوری  را در سال های ۲۰۱۶- ۲۰۱۵ افزایش داد

ظرفیت پذیرش مهاجران توسط  کانادا:

دولت فدرال باید اطمینان داشته باشد كه شرایط اقتصادی این كشور به اندازه كافی مساعد است كه افراد تازه وارد بتوانند در بازار كار به راحتی جذب  شوند. علاوه بر این ، باید اطمینان حاصل کند که منابع (به عنوان مثال ، آموزش زبان و شغل ) ، مسکن ارزان قیمت ، خدمات مراقبت های بهداشتی و حمل و نقل عمومی  در سطح کشور وجود داشته باشد .

ظرفیت پردازش و رسیدگی به مهاجران توسط کانادا:

با توجه به اینکه تقاضای جهانی برای مهاجرت به کانادا به مراتب فراتر از میزان تأمین نقاط مهاجرت این کشور است ، دولت فدرال باید از ظرفیت خود در پردازش درخواست های مهاجرت در اسرع وقت آگاه باشد. حتی اگر این کشور بخواهد از سطح بالاتری از مهاجرت استقبال کند ، ممکن است هنوز ظرفیت پردازش برای این کار وجود نداشته باشد.

کانادا طی سالهای اخیر با اجرای سیستم مدیریت برنامه Express Entry ، ظرفیت پردازش خود را بهبود بخشیده است ، با این وجود ، هنوز بسیاری از برنامه های مهاجرت را از طریق کاغذ می باشد، که روند پردازش کار را  کندتر کرده است ، و افزایش نیاز به منابع  را بیشتر شده است

سیاست:اصلی ترین عامل

مهم نیست که توجیه اقتصادی دارد یا مردم چه احساسی دارند، دولت امروز عمدتاً میزان مهاجرت را بر اساس تأثیر آن  بر انتخابات تعیین می کند.

این بدان معنی است که حتی در مواقعی که کانادا به مهاجران بیشتری نیاز دارد ، می توان سطح مهاجرت را پایین نگه داشت. این اتفاق در حال حاضر در کبک (که تنها استان یا قلمرو کانادا است که می تواند سطح مهاجرت را خود  تعیین و کنترل کند) اتفاق می افتد. کبک به مهاجران بسیار بیشتری احتیاج دارد ، اما دولت فعلی این تصمیم را اتخاذ کرده است که به خاطر منافع سیاسی خود سطح پذیرش میزان مهاجران را پایین نگه دارد.

به طور مشابه ، دولت فعلی فدرال ممکن است با توجه به پایین بودن نرخ بیکاری کشور در حال حاضر ، بتواند افزایش  سطح مهاجران کانادا را توجیه کند. با این حال ، آنها ممکن است تصمیم به افزایش مهاجران در یک سطح آهسته انجام بگیرند تا به طور بالقوه از واکنش منفی مردم جلوگیری شود.

از میان این شش عامل ، سیاست بدون شک سیاست تأثیرگذارترین فاکتور در شکل گیری روند جذب مهاجرت است که کانادا تصمیم به انتخاب دارد.