• مهاجرت به کانادا،اقامت کانادا،کار در کانادا

مهاجرت سریع استانی کانادا با برنامه استانی پرنس ادوارد

مهاجرت سریع استانی کانادا با برنامه استانی پرنس ادوارد برای موضوعات برنامه کاندیدا مهاجرت استانی کانادا یا نامزد استانی برنامه های مهاجرت استانی و اخذ پذیرش آسان و فوری و مهاجرت سریع به کانادا یا مهاجرت به کانادا ۲۰۲۰ و پاسخ سوالات مهاجرت کانادا.

  • Start Up

Start Up

Start Up این ویزا مخصوص کارآفرینانی است که دارای ایده های نوآور بوده و ایجاد اشتغال می کنند و همچنین این ویزا منجر به اقامت دائم آنها می شود. نکته مهم این است که طرح شما باید توسط یکی از سازمان های معرفی شده

  • مهاجرت از طریق سرمایه گذاری به کبک

مهاجرت سرمایه گذاری کبک برنامه های استانی مهاجرتی افق

مهاجرت سرمایه گذاری کبک برنامه های استانی مهاجرتی افق سرمایه گذاری به کبک  کانادا توسط سازمان ملل متحد به عنوان یکی از بهترین مکان های زندگی در جهان معرفی شده است. با دسترسی آزاد به ایالت متحده امریکا و نزدیک به هند، امریکای جنوبی و