دولت کبک بیمه درمانی را برای کارگران موقت خارجی تمدید کرد:

از ۲۹ آوریل ، کارگران موقت خارجی کبک که ویزای کاری آنها منقضی شده و به دلیل تاخیر در پردازش قادر به تمدید نیستند ، در نتیجه اقدامات ویژه ای که توسط اداره مهاجرت ، شهروندی و پناهندگی کانادا اعمال شده است ، می توانند همچنان از بیمه سلامت کبک RAMQ  Régie de l’assurance maladie du Quebec) ) بهرمند باشند.

مقامات بیمه درمانی دولت در کبک در نامه ای که هفته گذشته به بخش کبک کانون وکلای کانادا ارسال شد ، این تصمیم را تأیید کردند

كارگران خارجي موقت  TFW كه تقاضاي تمدید ویزای کاری خود را درخواست داده اند ولی ویزای کاری شان قبل از تصمیم گیری مقامات دولت فدرال منقضی می شود ، مي توانند در صورت داشتن implied status  در کانادا بمانند.

با این حال ، در کبک ، داشتن وضعیت implied  ، به کارگر خارجی حق دسترسی به RAMQ را نمی دهد و از جمله موارد دیگر ، این حق را ندارد که هزینه های بیمارستان را پرداخت نکنند.

در هفته های اخیر ، بسیاری از سازمان ها جنبش های  بشردوستانه و وکلای مهاجرت از دولتها خواسته اند تا عکس العمل نشان دهند و بیمه سلامت را در اختیار کارگران خارجی موقت قرار دهد.

بسیاری از کارگران به دلیل تأخیر در پردازش تمدید ویزای کارشان در وضعیت آسیب پذیر تری قرار دارند زیرا از یک طرف شیوع ویروس کرونا سلامتی آنها را تهدید می کند و به بیمه دسترسی ندارند و از طرف دیگر تمدید ویزای کارشان به مشکل برخورده است.

از این پس ، کلیه کارگران خارجی موقت با دارایimplied status  معتبر در کبک می توانند از تمدید شش ماهه پوشش پزشکی ارائه شده توسط RAMQ بهره مند شوند.

با این حال ، تمدید به صورت خودکار انجام نمی شود و کارگران می بایست با بیمه سلامت تماس گرفته و درخواست فرم تمدید کنند.

پس از دریافت و تکمیل فرم تمدید ، آنها باید به همراه یک نسخه از ویزای کار قبلی و همچنین نامه ای از IRCC که تأیید دریافت درخواست فعلی تمدید ویزای کار را تأیید می کند ، به RAMQ برگردانند. متقاضیان در این زمان ملزم به تهیه عکسهای هویتی نیستند.

در پی این مراحل به متقاضیان کارتهای RAMQ جدید ارسال می شود که برای مدت شش ماه اعتبار دارند.

این بیمه سلامت اعضای خانواده کارگران را هم پوشش خواهد داد.

طبق اطلاعات گزارش شده توسط رادیو کانادا ، این اقدام حمایتی فقط به افرادی که قبلاً به RAMQ دسترسی داشتند محدود شده است.

افراد فاقد کارت بیمه درمانی ، که ممکن است تحت تأثیر کروناویروس قرار بگیرند ، در پی تصمیم گرفته شده توسط دولت کبک در پایان ماه مارس ، هنوز به مراقبت های بهداشتی رایگان دسترسی دارند.