دولت کانادا ۵۰ میلیون دلار برای کارگران خارجی موقت برای قرنطینه کامل آنها اختصاص می دهد.

کانادا بودجه لازم را برای حفظ سلامت شهروندان کانادا و کارگران خارجی  تأمین می کند تا کارفرمایانی که کارگران خارجی را استخدام کرده اند بتوانند از اقدامات اجباری coronavirus برای رعایت قوانین وضع شده است پیروی کنند.

۵۰ میلیون دلار برای کمک به کارفرمایان در اجرای قوانین بهداشت فعلی برای ایمن نگه داشتن کارگران خارجی در طول دو هفته قرنطینه در نظر گرفته شده است.

کارفرمایان و کارگران خارجی موقت مسئولیت جلوگیری از گسترش COVID-19 را دارند. دارندگان مجوز کار به دلیل نقش جدایی ناپذیر در بخش غذا هنوز مجاز به ورود به کانادا هستند.

کارگران خارجی نیز مانند همه مسافران جدید دیگر هنگام ورود به خاک  کانادا باید به محض رسیدن به مدت ۱۴ روز قرنطینه شوند. دولت از ۱۵ آوریل این اقدام را سختگیر تر می کند. هر مسافری که  وارد خاک کانادا می شود و فاقد جای مشخصی برای اقامت باشند مجبور خواهد شد دو هفته را در هتل بگذراند

انتظار می رود کارفرمایان حمل و نقل و اسکان و همچنین دسترسی به مواد غذایی و مواد اولیه بهداشتی را برای کارگران فراهم کنند.

دولت برای هر کارگر موقت خارجی حداکثر ۱۵۰۰ دلار در اختیار کارفرمایان قرار خواهد داد تا اطمینان حاصل شود که شرایط بهداشت عمومی به طور کامل برآورده شده است. این بودجه مشروط به این است که کارفرمایان با نقض پروتکل های ۱۴ روزه یا هرگونه دستورالعمل بهداشت عمومی دیگری روبرو نشوند. این برنامه تا زمانی که قانون قرنطینه لازم الاجرا باشد و پروتکل قرنطینه دنبال شود ، در دسترس خواهد بود.

کارفرمایان و کارگرانی که رعایت نمی کنند به جریمه ، حبس  یا هر دو محکوم می شوند.پیش از شیوع ویروس کرونا ، بخش غذایی با کمبودهای نیروی کار روبرو شده بود. هر ساله ، در بخش کشاورزی حدود ۶۰،۰۰۰ کارگر خارجی استخدام می شوند ، اما هنوز هم در حدود ۱۵،۰۰۰ شغل خالی مانده است.

مزارع میوه و سبزیجات و همچنین ماهی ، غذاهای دریایی و کارخانجات فرآوری گوشت به کارگران موقت خارجی متکی هستند.

کارگران خارجی در بخش کشاورزی بیش از ۶۰ درصد کل کسانی را که تحت برنامه موقت کارگران خارجی به کانادا می آیند ، تشکیل می دهند.

وزیر مهاجرت ، در بیانیه مطبوعاتی گفت: “کارگران خارجی موقت طولانی  مدت است که برای تأمین مواد غذایی ما نقش مهمی را ایفا می کنند.” “ما با کشاورزان و کارفرمایان فرآوری مواد غذایی همکار خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که آنها کارگر مورد نیاز خود را دریافت می کنند و برنامه هایی برای برآورده کردن الزامات قرنطینه را هم رعایت می کنند.