در تاریخ ۳۰ آپریل هزینه های فرآیند مهاجرت افزایش پیدا خواهد کرد.

دپارتمان مهاجرت کانادا در پایان ماه جاری میلادی، هزینه های فرآیند مهاجرت برای اتباع خارجی که قصد دریافت اقامت دائم را دارند افزایش می‌دهد.
هزینه در رده های اقتصادی (بیزینسی) Economic Business Class -خوداشتغالی، استارت آپ، سرمایه گذاری کِبِک، کارآفرینی کِبِک و خوداشتغالی کِبِک- برای متقاضی اصلی از ۱۰۵۰ دلار کانادا به ۱۵۷۵ دلار کانادا افزایش خواهد یافت.

  • هزینه در رده های اقتصادی (غیر بیزینسی) برای متقاضی اصلی از ۵۵۰ دلار کانادا به ۸۲۵ دلار کانادا افزایش خواهد یافت.
  • هزینه در تمامی رده های اقتصادی برای همسران متقاضی اصلی از ۵۵۰ دلار کانادا به ۸۲۵ دلار کانادا افزایش خواهد یافت.
  • هزینه برای فرزند وابسته در تمامی رده های اقتصادی از ۱۵۰ دلار کانادا به ۲۲۵ دلار کانادا افزایش خواهد یافت.
  • هزینه حق اقامت دائم از ۴۹۰ دلار کانادا به ۵۰۰ دلار کانادا افزایش خواهد.

 

انتظار می رود که هزینه ها براساس شاخص افزایش قیمت مصرف کننده در هر دو سال یکبار افزایش خواهند یافت. مبالغ جدید هزینه در سال ۲۰۲۲ منتشر خواهد شد.

هزینه کارتهای اقامت دائم ، اسناد مسافرتی اقامت دائم و گواهینامه یا اسناد مهاجرت جایگزین افزایش نمی یابد.

اداره مهاجرت ، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) )  می گوید که هزینه اقامت دائم از سال ۲۰۰۲ افزایش نیافته است. هزینه های مربوط به درخواست های اقامت دائم مطابق با شاخص قیمت مصرف کننده در سال ۲۰۲۲ دوباره تغییر خواهد کرد.