امروز ، یکی دیگر از کلاینت های عزیزمان ، ویزای خود را دریافت کردند. الناز عزیز، با ارائه مدرک دیپلک و اخذ پذیرش ز کالج دولتی در کانادا، طی مدت ۴ ماه ویزا شد و همزمان با همسرش، ارش، راهی کانادا خواهد شد.

این جشن ویزا، یکی از بهترین پرونده های مهاجرتی ما بود چراکه از شروع پروسه تا پایان آن تنها ۴ ماه زمان برد و ما توانستیم ویزای اوپن ورک پرمیت را نیز به صورت همزمان برای همسرشان دریافت کنیم.

امیدواریم جشن ویزای بعدی برای شما باشد!