جدیدترین پذیرش جزیره پرنس ادوارد

در جدیدترین پذیرش جزیره پرنس ادوارد   PEI PNP در سال ۲۰۲۰ از طریق Labour Impact  و Business Impact  و اکسپرس اینتری برای ۱۵۳ متقاضی دعوتنامه صادر کرد.

از بین دعوت شده ها ، ۱۴۳ دعوتنامه برای متقاضیان اکسپرس اینتری و Labour Impact و همچنین ۱۰ دعوتنامه برای Business Impact صادر شده است

دسته اکسپرس اینتری برنامه PEI PNP با سیستم اکسپرس اینتری فدرال در ارتباط است، و به این استان اجازه می دهد که متقاضیانی را بر اساس تجربه کانادایی، مشاغل فنی نیازمند مهارت و اسکیلد ورکر فدرال را برای اقامت دائم انتخاب کند.

متقاضیان با دریافت دعوتنامه ۶۰۰ امیتاز اضافی دریافت خواهند کرد و بدین ترتیب در دور بعدی برای آنها حتما دعوتنامه صادر خواهد شد.

Labour Impact Category :

این دسته مهاجرتی برای اتباع خارجی است که در PEI یک پیشنهاد شغلی معتبر دارند و از طرف کارفرمای خود حمایت و پشتیبانی می شوند. این دسته به اکسپری اینتری مرتبط نیست.

Business Impact:

حداقل امتیاز در این مسیر مهاجرتی ۱۲۲ بوده است

متقاضیانی که مایل هستند از طریق اکسپرس انتری، Labour Impact  یا Business Impact از طرف استان انتخاب شوند باید در ابتدا ابراز تمایل خود را در  Expression of Interest اعلام کنند.