جدیدترین پذیرش بریتیش کلمبیا

استان بریتیش کلمبیا در آخرین قرعه کشی  خود در تاریخ ۱۹ می برگزار شد برای ۱۵۸ متقاضی دعوتنامه صادر کرد تا بتوانند تقاضای خود را برای انتخاب استانی ارائه کنند.

متقاضیان از طریق مسیرهای اکسپرس اینتری بریتیش کلمبیا  Express Entry BC و Skill Immigration  دعوت شدند.

الزامات امتیاز استانی براساس برنامه ها متفاوت است

دو مسیر مهاجرتی اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا که از طریق آنها متقاضیان انتخاب شدند عبارت بودند از:

Skilled Worker: 110

International Graduate: 110

متقاضیانی که  که تحت این زیر شاخه ها دعوت شده اند نیاز به داشتن پروفایل در سیستم اکسپرس اینتری بودند.در صورتی که آنها بتوانند دعوتنامه از طرف استان دریافت کنند ،  ۶۰۰ امتیاز اضافی در سیستم جامع رتبه بندی جامع  CRS کسب می کنند. این امر به طور مؤثر تضمین می کند که آنها در دور بعدی دعوتنامه  ITA  دریافت خواهند کرد تا بتوانند برای اقامت دائم کانادا درخواست خود را ارائه کنند.

شرایط مورد نیاز برای سه مسیر مهاجرتی عبارتند از:

Skilled Worker: 100

International Graduate: 103

Entry Level and Semi-Skilled: 81

این قرعه کشی تحت تأثیر اختلالات ویروس کرونا برگزار شد. تعدادی از مشاغل مرتبط با فروش و خدمات در این قرعه کشی حذف شدند.

افرادی که در قرعه کشی ۱۹ می دعوتنامه را دریافت کردند، حداکثر ۳۰ روز تقویمی فرصت دارند تا بتوانند درخواست کاملی را برای انتخاب استانی به BC PNP ارائه دهند.