جدیدترین  پذیرش استان بریتیش کلمبیا

استان بریتیش کلمبیا در پذیرش خود در روز ۱۶ آپریل برای ۲۷۱ متقاضی دعوتنامه صادر کرد تا آنها بتوانند تقاضای خود را برای انتخاب شدن از طرف استان ارائه دهند

این دوره دعوتنامه ها توسط برنامه مهاجرت استانی بریتیش کلمبیا    BC PNP   برگزار شده تحت تأثیر اقداماتی قرار داشت که کانادا در راستای مبارزه با ویروس کرونا اتخاذ کرده و بر کسب و کار مشاغل تاثیر گذاشته است

در نتیجه ، شاغلان در ۳۴ مشاغل ذیل در پذیرش این هفته قرار نگرفتند:

 

Retail and wholesale trade managers Restaurant and food service managers Accommodation service managers Managers in customer and personal services, n.e.c.
Professional occupations in advertising, marketing and public relations Administrative officers Administrative assistants Massage therapists
Retail sales supervisors Food service supervisors Accommodation, travel, tourism and   related services supervisors Chefs
Cooks Hairstylists and barbers Retail salespersons Maîtres d’hôtel and hosts/hostesses
Bartenders Food and beverage servers Travel counsellors Pursers and flight attendants
Airline ticket and service agents Ground and water transport ticket agents, cargo   service representatives and related clerks Hotel front desk clerks Tour and travel guides
Outdoor sport and recreational guides Casino occupations Estheticians, electrologists and related   occupations Other personal service occupations
Cashiers Service station attendants Food counter attendants, kitchen helpers   and related support occupations
Operators and attendants in amusement, recreation and sport Light duty cleaners Support occupations in accommodation, travel and facilities set-up services

 

۲۷۱ متقاضی  از هر دو مسیر مهاجرتی Skilled Immigration و Express Entry BC انتخاب شدند. حداقل امتیاز متفاوت بوده است.

در مسیر Skills Immigration ، متقاضیان از زیر شاخه های Skilled Worker ، International Graduate  و سطح مشاغل  نیمه ماهر و  Entry Level  دعوت شدند. حداقل امتیاز برای متقاضیان Semi-Skilled  و Entry Level و ۱۰۰دو زیرمجموعه ۱۰۰ بوده است.

متقاضیان Express Entry BC در سیستم اکسپرس اینتری فدرال دارای پروفایل بوده اند.آنها از طریق زیر گروه های Express Entry BC Skilled Worker و International Graduate دعوت شده اند. حداقل امتیازات استانی به ترتیب ۱۰۵ و ۱۰۲ بود.

متقاضیانی  که دعوتنامه دریافت کرده اند  ، حداکثر ۳۰ روز فرصت دارند تا درخواست خود را کامل و به   BC PNP برای نامزدی استان ارائه می دهند.