ثبت شرکت در ترکیه:

از سال ۲۰۱۲ به بعد کلیه مهاجرین کشورهای خارجی جهت شروع هر نوع کسب و کار باید اقدام به ثبت شرکت در ترکیه کنند و پس از آن درخواست اجازه کار دهند و پس از دریافت اجازه کار می توانند بدون محدودیت به ترکیه ورود و خروج داشته باشند و  همچنین می توانند خود را بیمه کنند و بعد از ۵ سال اقامت دائم ترکیه را دریافت کنند.

sabte sherkat turkey2 - ثبت شرکت در ترکیه
شما می توانید با ثبت شرکت در ترکیه از محدودیت های تحریمی ایران آزاد شده و بتوانید نقل و انتقال پول را با تمام دنیا داشته باشید و می توانید اقامت موقت ترکیه اقدام کنید.با ثبت شرکت شما ابتدا ۵ سال موقتی در آنجا بوده و با گذشت ۳ سال می توانید اقامت دائم ترکیه را دریافت کنید.مدت زمان ثبت شرکت با حضور شرکا حدود ۶ روز کاری است.برای ثبت شرکت باید اجاره نامه را ارائه دهید و این مورد بسیار مهم و ضروری است و یک چهارم سرمایه شرکت در هنگام تاسیس باید به بانک واریز شود و چند روز در حساب بلوکه شود. در ترکیه داشتن یک حسابدار برای شرکت ملزم است.

مدارک لازم برای ثبت شرکت:

اصل پاسپورت هر یک از شرکا، دو قطعه عکس، چند اسم انتخابی برای شرکت، زمینه فعالیت شرکت ، تعیین درصد سهام هر یک از شرکا، تعیین مدیر شرکت ، آدرس دفتر شرکت، دادن وکالت به شخص تعیین شده.

sabte sherkat turkey4 - ثبت شرکت در ترکیه
پس از ثبت شرکت شما باید در سال اول یک کارمند استخدام کنید و در سال دوم ۵ کارمند ترک استخدام کنید.پس از ۵ سال فعالیت مداوم و در صورت عدم تخلف امکان اخذ اقامت ترکیه را خواهید داشت.اما فعال بودن برای ۵ سال مهم و ضروری است.