دریافت وقت مشاوره

* جلسات مشاوره حضوری یا آنلاین ( از طریق واتس آپ یا اسکایپ ) برای هر متقاضی ۶۰ دقیقه تعیین شده و مبلغ جلسات حضوری ۵۰۰ هزار تومان، ضمنا به علت رعایت پروتکل های بهداشتی مربوط به Covid-19 کورونا مبلغ جلسات آنلاین ۳۰۰ هزار تـومان میباشد.
* پس از تعیین زمان جلسه ، برگزاری آن در زمان تعیین شده الزامی بوده و حداقل تا ۴۸ ساعت قبل با هماهنگی و توافق قابل تغییر می باشد.
* شرایط پرداخت مبلغ حق مشاوره از دو طریق ذیل امکان پذیر می باشد:
۱_ شرایط پرداخت از طریق انتقال وجه ( به شماره کارت ۰۲۶۷ – ۴۳۶۳ – ۸۶۱۰ – ۶۲۱۹ به نام سعید سالاری )
۲_ شرایط پرداخت حضوری
تذکر : متقاضی محترم توجه داشته باشید که پس از پرداخت مبلغ حق مشاوره و اعلام شماره حواله به دفتر شرکت امکان تعیین زمان مشاوره مقدور میباشد.

  • 787866659 - تعیین وقت مشاوره حضوری / آنلاین1598765171 - تعیین وقت مشاوره حضوری / آنلاین263978216 - تعیین وقت مشاوره حضوری / آنلاین