انتاریو برای متقاضیان  Express Entry  از ۱۰ حرفه متفاوت دعوتنامه صادر کرد.

پرجمعیت ترین استان کانادا ، انتاریو ، در تاریخ ۱۳ فوریه برای ۴۸۶ متقاضی اکسپرس اینتری دعوتنامه صادر کرده است تا آنها بتوانند تقاضای خود را از طرف استان انتاریو جهت اقامت دائم کانادا ارائه دهند.

افرادی  در مسیر مهاجرتی اولویت های سرمایه انسانی اکسپرس اینتری انتاریو واجد شرایط هستند که در یک سیستم جامع رتبه بندی CRS   امتیازشان بین ۴۶۷ و ۴۷۱ باشد. در کل این افراد در ۱۰ شغل مختلف فعالیت داشتند.

پس از دریافت دعوتنامه متقاضیان  ۴۵ روز فرصت دارند تا درخواست خود را ارائه کنند. کسانی که این مهلت را رعایت نکنند ، برای نامزدی استانی درنظر گرفته نمی شوند و درخواست آنها رد می شود.

متقاضیان نیازی به داشتن پیشنهاد کار نداشتند اما باید در یکی از مشاغل زیر سابقه کار می داشتند:

  • Financial managers , NOC 0111
  • Other administrative services managers, NOC 0114
  • Advertising, marketing and public relations managers, NOC 0124
  • Corporate sales managers, NOC 0601
  • Retail and wholesale trade managers, NOC 0621
  • Managers in customer and personal services, n.e.c., NOC 0651
  • Financial auditors and accountants, NOC 1111
  • Other financial officers, NOC 1114
  • Professional occupations in business management consulting, NOC 1122
  • Registered nurses and registered psychiatric nurses, NOC 3012

اگر متقاضیان  در این قرعه کشی دعوتنامه از استان انتاریودریافت کنند ، ۶۰۰ امتیاز اضافی به نمره کلی CRS دریافت خواهند کرد، که به طور موثر دعوت نامه برای درخواست اقامت دائم کانادا را در قرعه کشی اکسپرس بعدی دریافت خواهند کرد.