تمامی‌ افرادی که ارزش ملک خریداری شده‌ آنها در قبرس زیر ۲۰۰ هزار یورو باشد میتوانند از اقامت موقت قبرس بهره‌مند شوند که به صورت سالیانه نیز قابل تمدید است.

اقامت موقت قبرس

کسانی‌ که اقامت موقت دریافت میکنند، اگر ۲ سال اول را بتوانند ۱۸۱ روز در قبرس بمانند، حتی به صورت ناپیوسته میتوانند پس از ۲سال اقامت دائم قبرس را دریافت کنند. و همچنین یکی از بهترین راههای دریافت اقامت دائم قبرس ، خرید ملک در قبرس اروپایی میباشد.
در صورتی‌ که خریدار نتواند این مدت را در قبرس بماند با ارائه مدارک خرید ملک به سفارت این کشور در تهران، ویزای مالتیپل ۱ ساله دریافت میکند.با ویزای مالتیپل دیگر نیازی به گرفتن ویزا برای سفر به قبرس نیست.

cyprus movaghat 3 - اقامت موقت قبرس

تمامی‌ اطلاعات از وبسایت رسمی‌ وزارت خارجه قبرس قابل استعلام می‌باشد،ضمن اینکه می‌توانید با سفر به قبرس در اداره مهاجرت حضور یافته و تمامی‌ این اطلاعات را به صورت حضوری از مسئولین مرتبط پرس و جو کنید.

  • شما می توانید ویزا را هر ۶ ماه تمدید کنید.
  • تائید ورودی ۲۰ هزار یورو برای خانواده ۳ نفره در هرسال