اقامت در کانادا همراه با همسر خود

افرادی که همسر کانادایی دارند و متقاضی اقامت دائم هستند ، می توانند با ویزای کار بطور قانونی در کانادا بمانند.

پایلوت اجازه کار باز به کانادایی ها (شهروندان کانادایی) و همسرانشان اجازه می دهد تا هنگام درخواست برای اقامت دائم از طریق اسپانسرشیپ همسران بتوانند در کانادا کار کنند.

برای اینکه واجد شرایط بودن باشند ، آنها باید به صورت قانونی در کانادا زندگی کنند و ادرس محل زندگی شان با ادرس محل زندگی همسرشان یکسان باشد.آنها نیازی به پیشنهاد شغلی ندارند.

اداره مهاجرت ، شهروندی و پناهندگی کانادا  IRCC برای چهارمین بار این پایلوت را در ژانویه سال جاری تا ۳۱ جولای سال ۲۰۲۰ تمدید کرد. تاکنون هیچ سخنی در مورد تمدید مجدد این پایلوت برای  امسال بیان نشده است.

تفاوت اصلی ویزای کار باز با سایر ویزاهای کاری این است که به افراد اجازه می دهند برای هر کارفرمای در کانادا کار کنند. برخی از ویزاهای کاری مخصوص کارفرمایان تعیین شده ای است بدان معنی است که  متقاضی فقط برای کارفرمای در طول مدت ویزا خود در کانادا ، کار کنند که نام کارفرما در ویزا او قید شده است.

IRCC هر ساله از زمان اجرای اولین باراین ویزا (در سال ۲۰۱۴) آن را تمدید می کند. این پایلوت به همسران کانادایی ها اجازه می دهد تا در حالی که منتظر دریافت اقامت دائم هستند ، در کانادا کار کنند.

نحوه دریافت ویزای کار باز  به عنوان همسر یک کانادایی

می توانید همزمان یا بطور جداگانه درخواست پایلوت ویزای کار باز  و Inland Spousal / Common-sponsorance ارائه کنید.

اگر در همان زمان برای هر دو درخواست ارائه می کنید ، همه موارد از جمله اسناد و مدارک پرداخت هزینه ها را از طریق پست ارسال نمایید. اگر  به دلیل همه گیر شدن ویروس کرونا ارسال برای شما امکان پذیر نباشد ، به  IRCC  علت را توضیح دهید تا ۹۰ روز درخواست شما را نگه دارند و به شما فرصت دهند. اگر برنامه در مدت ۹۰ روز هنوز ناقص باشد ، IRCC باز هم یک مهلت ۹۰ روزه اضافی به متقاضی خواهد کرد.

اگر قبلاً درخواست اسپانسرشیپی همسر را ارائه کرده اید و اصولاً تأییدیه درخواست اقامت دائم خود را دریافت کرده اید ، می توانید برای اجازه کار باز به صورت آنلاین اقدام کنید.

در اصل تائیدیه، نامه ای از IRCC است که می گوید شرایط لازم برای اقامت دائم برآورده شده است ، اما بررسی های پزشکی ، امنیتی و پیشینه ای هنوز هم باید انجام شود.

اگر به طور اصولی تأیید را دریافت نکرده اید ، پس از آن IRCC از شما می خواهد که درخواست ویزای کار باز  را از طریق پست ارسال کنید. شما باید کلیه اسناد و مدارک پرداخت را درج و ارسال کنید.