افزایش استخدام استان های کانادا | جاب آفرهای جدید | موقعیت شغلی کانادا

افزایش استخدام در پنج استان کانادا در ماه آگوست

براساس گزارش Statistics Canada میزان استخدام در ماه آگوست درنتیجه افزایش مشاغل پاره وقت، رشد چشمگیری داشته است، به طور کلی این افزایش در 5 استان کانادا صورت گرفته در حالی که در سایر استان ها تغییری مشاهده نمی شود.

آنتاریو با تولید 58.000 موقعیت شغلی پاره وقت، بیشترین میزان افزایش شغل را در بین استان های کانادا در ماه آگوست داشته که این میزان نسبت به آگوست سال گذشته 3.5 درصد افزایش داشته است. برنامه مهاجرت استانی آنتاریو (OINP) نیز راه های مختلفی برای مهاجرت نیروی کار ماهر خارجی ارائه می دهد که به سیستم اکسپرس اینتری فدرال مرتبط است و به طور معمول به پیشنهاد شغلی از طرف کارفرما کانادایی نیاز ندارد.

نرخ استخدام در استان کبک برای دومین ماه پیاپی با ایجاد 20.000 شغل جدید درماه آگوست افزایش داشته است. بیشتر این موقعیت های شغلی در حوزه های اقتصاد، بیمه و املاک ایجاد شده است. ماه گذشته استان کبک با 4.7 درصد کمترین نرخ بیکاری را در بین استان های کانادا داشته است. تعداد افراد استخدام شده در ماه اگوست در منیتوبا کانادا 5.200 نفر بوده که در این استان بیشترین میزان از ابتدای سال 2019 است. استخدام در بخش های علمی و خدمات فنی رشد 8.5 درصدی نسبت به آگوست سال گذشته داشته است. نرخ بیکاری این استان همچنان ثابت و 5.6  درصد می باشد.

استان ساسکاچوان کانادا (برنامه استانی ساسکاچوان) در ماه گذشته 2.800 استخدام جدید داشته که به کاهش نرخ بیکاری در این استان کمک شایانی کرده است. در مقایسه با آگوست سال گذشته نرخ استخدام نیز 2.2 درصد رشد کرده است.

استان نیوبرانزویک کانادا (برنامه کارآفرینی استانی نیوبرانزویک) نیز نسبت به ماه جولای، افزایش 2300 نفری در تعداد استخدام های خود داشته که باعث رشد 9 درصدی برخی صنایع در این استان شده است. نرخ بیکاری در این استان در حدود 8.6 می باشد.

در ماه آگوست در مجموع 109.000 شغل جدید در حوزه های علمی، حرفه ای و خدمات فنی ایجاد شده که در مقایسه با سال گذشته رشد 7.4 درصدی داشته است. براساس گزارش Statistics Canada این تعداد سریعترین نرخ رشد در بین بخش های اصلی صنعت می باشد.