افزایش استخدام در پنج استان کانادا در ماه آگوست

براساس گزارش Statistics Canada میزان استخدام  در ماه آگوست درنتیجه افزایش مشاغل پاره وقت، رشد چشمگیری داشته است. به طو کلی  این افزایش در ۵ استان کانادا صورت گرفته در حالی که در سایر استان ها تغییری مشاهده نمی شود.

آنتاریو با تولید ۵۸٫۰۰۰ موقعیت شغلی پاره وقت، بیشترین میزان افزایش شغل را در بین استان های کانادا در ماه آگوست داشته که این میزان نسبت به آگوست سال گذشته ۳٫۵ درصد افزایش داشته است. برنامه مهاجرت استانی آنتاریو(OINP) نیز راه های مختلفی برای مهاجرت نیروی کار ماهر خارجی ارائه می دهد که به سیستم اکسپرس اینتری فدرال مرتبط است و به طورمعمول به پیشنهاد شغلی از طرف کارفرما کانادایی نیاز ندارد.

نرخ استخدام در استان کبک برای دومین ماه پیاپی با ایجاد۲۰٫۰۰۰ شغل جدید درماه آگوست افزایش داشته است .بیشتراین موقعیت های شغلی در حوزه های اقتصاد، بیمه واملاک  ایجاد شده است. ماه گذشته استان کبک با ۴٫۷ درصد کمترین نرخ بیکاری را در بین استان های کانادا داشته است .

تعداد افراد استخدام شده در ماه اگوست در منیتوبا ۵٫۲۰۰ نفر بوده که دراین استان بیشترین میزان ازابتدای سال۲۰۱۹ است. استخدام در بخش های علمی و خدمات فنی رشد ۸٫۵ درصدی نسبت به آگوست سال گذشته داشته است. نرخ بیکاری این استان همچنان ثابت و ۵٫۶  درصد می باشد.

استان ساسکاچوان (برنامه استانی ساسکاچوان) در ماه گذشته ۲٫۸۰۰ استخدام جدید داشته که به کاهش نرخ بیکاری در این استان کمک شایانی کرده است. در مقایسه با آگوست سال گذشته نرخ استخدام نیز ۲٫۲ درصد رشد کرده است.

استان نیوبرانزویک (برنامه کارآفرینی استانی نیوبرانزویک) نیز نسبت به ماه جولای ، افزایش ۲۳۰۰ نفری در تعداد استخدام های خود داشته که باعث رشد ۹ درصدی برخی صنایع در این استان شده است. نرخ بیکاری در این استان در حدود ۸٫۶ می باشد.

در ماه آگوست در مجموع ۱۰۹٫۰۰۰ شغل جدید در حوزه های علمی ، حرفه ای وخدمات فنی ایجاد شده که در مقایسه با سال گذشته رشد ۷٫۴ درصدی داشته است. براساس گزارش  Statistics Canada این تعداد سریعترین نرخ رشد در بین بخش های اصلی صنعت می باشد.