افتتاح حساب بانکی در ترکیه

برای افتتاح حساب بانکی در ترکیه و متصل شدن به بانک های بین المللی و انتقال وجه بین بانک های کشورهای مختلف یکی از دلایل مهم واساسی مهاجرت ایرانیان به ترکیه شده است.

open a bank account in turkey 1 - افتتاح حساب بانکی در ترکیه

افتتاح حساب در ترکیه:

برای افتتاح حساب در ترکیه در مرحله اول باید در کشور ترکیه حتما حضور داشته باشد و به یکی از شعبه های Ziraat Baksal مراجعه کرده و افتتاح حساب کند.

همچنین بخوانید : دریافت اقامت موقت ترکیه


در حال حاضر فقط زراعت بانک برای ایرانیان حساب بانکی باز می کند.برای افتتاح حساب در ترکیه شما باید با در دست داشتن مدارک زیر به یکی از شعبات زراعت مراجعه کرده و درخواست افتتاح حساب بدهید.
شما می توانید در ترکیه حساب خود را به لیر، دلار، یورو نیز باز کنید.

open a bank account in turkey 2 - افتتاح حساب بانکی در ترکیه

مدارک مورد نیاز شما:

  • اصل و کپی کارت اقامت
  • اصل و کپی پاسپورت
  • شماره مالیاتی (از اداره مالیات تهیه کنید)