استان کبک در جذب مهاجر در سال ۲۰۱۹ بیشتر از بقیه شهر های کانادا سقوط کرد.

براساس اطلاعات اداره مهاجرت ، شهروندی و پناهندگی کانادا IRCC ، کبک در سال ۲۰۱۹ از ۴۰٫۶۰۰ مهاجر در مقایسه با ۵۱۱۰۰ سال گذشته استقبال کرده است.
پذیرش مهاجران در دسته های اقتصادی و خانوادگی هر یک ۲۰ درصد کاهش یافت در حالی که پذیرش دسته پناهندگان ۱۷ درصد کاهش یافت.
به طور کلی ، این ارقام نشان دهنده کمترین پذیرش مهاجر از سال ۲۰۱۵ تاکنون است. با کسب قدرت دولت آقای Premier François Legault در اکتبر ۲۰۱۸ ، قول داد که مهاجرت را در این استان کاهش دهد.
دولت گفت كه این كاهش برای اطمینان از ورود صحیح افراد جدید و خوگیری در جامعه فرانسوی زبان كبك و بازار كار آن است و بسیار ضروری می باشد.
تصمیم کبک برای کاهش مهاجرت برخلاف سایر نقاط کانادا است. متوسط سطح ملی کانادا در میزان جذب مهاجران خود را در سال ۲۰۱۹ با ۶ درصد افزایش به ۳۴۱۰۰۰ نفر رساند.
هر چهار استان آتلانتیک کانادا – نیوفاند لند و لابرادور ، جزیره پرنس ادوارد ، نیوبرانزویک و نوا اسکوشیا – در مقایسه با سال ۲۰۱۸ از رشد حداقل ۱۵ درصد برخوردار بودند.انتاریو (۱۲ درصد) ، مانیتوبا (۲۴ درصد) ، ساسکاچوان (۲ درصد) ، آلبرتا (۴ درصد) ، و بریتیش کلمبیا (۱۲ درصد) و یوکان (۳۱ درصد) نیز شاهد افزایش مهاجران خود بودند.مهاجرت در سراسر کانادا باید به رشد خود ادامه دهد زیرا دولت فدرال هدف های بیشتری برای پذیرش در برنامه های سطح مهاجرت ۲۰۱۹-۲۰۲۱ خود دارد.
کبک یکی از پیرترین جمعیت در کانادا را دارد و میزان تولد آن نیز از اندازه متوسط ملی کم است. از این رو ، در واقع استان برای حمایت از اقتصاد خود و برطرف کردن مشکل کمبود نیروی کار به به میزان بالاتری از مهاجران نیاز دارد.اگر این میزان پائین مهاجرت ادامه یابد ، کبک پتانسیل رشد اقتصادی خود را به خطر انداخته است.علاوه بر این ، ممکن است که سرمایه گذاران هم رغبت کمتری برای سرمایه گذاری را داشته باشند زیرا سرمایه گذاری نیاز به نیروی کار دارد ولی این استان نیروی کار ندارد.
استان کبک باید سطح پذیرش مهاجران خود را سالانه دو برابر کند.در اکتبر سال ۲۰۱۹ ، دولت کبک در برنامه مهاجرت خود اعلام کرد که ۴۴٫۵۰۰ تازه وارد را در سال ۲۰۲۰ را جذب خواهد کرد. دلیل اصلی این پذیرش کمک به کاهش کمبود نیروی کار در استان است.
به منظور مقابله با کمبود نیروی کار ، اتاق بازرگانی مونترال و شورای کارفرمایان کبک از دولت خواستار افزایش مهاجرت به ۶۰،۰۰۰ در سال شده اند.
در حال حاضر کبک دارای رتبه دوم بیکاری در بین کل شهر های کانادا است و نرخ بیکاری آن پایین است. این میزان در حال حاضر ۵٫۱ درصد است. این یک نشانه خوبی است که کبک می تواند از نیروی کار بیشتری بهره مند شود.