استان کبک پس از برگزاری دو قرعه کشی در ماه اکتبر ، در کل ۱۶۲ دعوت نامه برای متقاضیان برنامه کارگر ماهر (اسکیل ورکر) دعوتنامه صادر کرده است.این پذیرش در تاریخ های ۲۳ و ۲۹ اکتبر برگزار شده است.

در ۲۳ اکتبر ، استان کبک ۸۹ نفر دعوت کرد تا تقاضای خود را برای اقامت دائم ارائه دهند و این متقاضیان بر اساس نیاز کار کبک انتخاب شدند.

این ۸۹ نفر از میان ۱۶۰۰۰ نفر که درخواستشان موقتا برای اصلاح قانون مهاجرت کبک به حالت تعلیق در آمده بود و این تغییرات در ۱۶ ژوئن ۲۰۱۹ به تصویب رسیده بود انتخاب شدند

همه متقاضیانی که در ۲۳ اکتبر دعوت شده اند و از طرف استان کبک دعوتنامه دریافت کرده اند ابراز علاقمندی (پروفایل) خود را از طریق پورتابل آنلاین  آریما ثبت کرده بودند.

سپس در تاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۱۹ ، کبک از ۷۳ متقاضی دعوت کرد تا برای درخواست اقامت دائم درخواست دهند.

کسانی که در آن قرعه کشی دعوت شده اند, یک پیشنهاد معتبر برای اشتغال داشتند. همچنین دعوت نامه هایی برای افرادی که در کبک اقامت داشته اند برای انجام وظایف رسمی ارسال شده است. از جمله مشاغل دیگر ، این مقامات شامل دیپلمات ها ، افسران کنسولی و نمایندگان سازمان ملل بودند.

آریما چیست؟

آریما در سال ۲۰۱۸ برای مدیریت بانک متقاضیان بنامه مهجرتی اسکیل ورکر کبک معرفی شد.

سیستم EOI کبک بانک متقاضیان را برای دریافت گواهی انتخاب کبک یا CSQ مدیریت می کند ، که برای درخواست اقامت دائم  این استان از طریق QSWP لازم است.

متقاضیان با ایجاد پروفایل در Arrima ابراز علاقه می کنند ، که سپس در استخر نامزدها قرار می گیرند و بر اساس امتیاز یا سایرمعیارهای دیگر رتبه بندی می شوند.