استان ساسکاچوان در آخرین قرعه کشی خود  ، ۵۹۵ دعوت نامه صادر کرد.

دولت ساسکاچوان از ۵۹۵ متقاضی اکسپرس اینتری و مشاغل مورد نیاز استان دعوت کرد تا تقاضای خود را برای اقامت دائم کانادا ارائه دهند.

برنامه مهاجرت استانی ساسکاچوان  SINP درتاریخ  ۲۰ دسامبر این قرعه کشی را برگزار کرد. در حالی که هیچ پیشنهاد شغلی برای واجد شرایط بودن لازم نبود ، متقاضیان باید پروفایل ابراز علاقمندی EOI   خود را در  SINP  ثبت می کردند. از جمله معیارهای دیگر ، آنها همچنین نیاز داشتند که یک سال سابقه کار در یک حرفه ماهر مطابق با رشته تحصیلی خود داشته باشند.

این نمره رتبه بندی متقاضیان که پروفایل دارند  در استخر SINP بر اساس امتیاز بندی استان ساسکاچوان امتیاز کسب می کنند  و بالاترین امتیاز بر اساس عواملی مانند سن ،تحصیلات ، سابقه کار، تسلط بر زبان های انگلیسی یا فرانسه و داشتن ارتباطات در ساسکاچوان امتیاز میگیرند و به داوطلبانی که دعوت نامه دریافت می کنند دارای بالاترین امتیاز هستند.

مشاغل زیر مجموعه مورد  تقاضا استان:

زیر شاخه مشاغل مورد تقاضا برای متقاضیان مهاجرت که فاقد پروفایل در سیستم اکسپرس اینتری فدرال هستند  باز شد

تعداد ۲۹۱ متقاضی مشاغل از طریق این زیرمجموعه برای تقاضا جهت تقاضا برای انتخاب شدن از طرف استان دعوت شده بودند ، و مانند زیر گروه ورود به سیستم اکسپرس اینتری ،متقاضیان  برای انتخاب باید ۶۹ امتیاز باید داشته باشند.

هم اکنون در طول ۱۶ دوره از ۲۵ سپتامبر ، ۶،۲۸۴ دعوت نامه برای متقاضیان در هر دو زیر گروه صادر کرده است .

در قرعه کشی ۲۰ دسامبر برای ۹۶ نفر که شاغل در مشاغل مختلف بودند دعوتنامه صادر شد. برخی از این مشاغل درخواستی عبارتند از: مدیران فروش شرکت. سرپرستان ، کارمندان اداری مالی و بیمه.

اکسپرس اینتری:

در مجموع ۳۰۴ دعوت نامه برای متقاضیان صادر شده در ۲۰ دسامبر که دارای پروفایل معتبر بوده و در صف انتظار اکسپرس اینتری بوده اند. زیرمجموعه اکسپرس انتری برنامه مهاجرت استانی ساسکاچوان با سیستم اکسپرس انتری فدرال مرتبط است؛ سیستم اکسپرس انتری سیستمی برای مهاجرت به کانادا است که در سه دسته ی کارگر ماهر فدرال، مشاغل دارای مهارت و تجربه کار کانادایی از سراسر جهان بر پایه ی امتیازات و معیارها مهاجر جذب می کند.

متقاضیان بر اساس  سیستم جامع رتبه بندی امتیاز دریافت می کنند و دسته بندی می شوند؛ این سیستم به  متقاضیان را  بر اساس تسلط بر  زبان انگلیسی یا زبان فرانسوی ، سن، تحصیلات و سابقه کار امتیازدهی می کند. برای متقاضیان  که بالاترین امتیاز را داشته باشند در  برگزاری پذیرش ها دعوتنامه برای تقاضا جهت اقامت دائم دریافت می کنند.