استان آلبرتا برای ۳۷۴ متقاضی اکسپرس اینتری دعوتنامه صادر کرد.

در آخرین دوره انتخاب سیستم اکسپرس اینتری استان  آلبرتا از ۳۷۴ متقاضی  با امتیاز  حداقل ۴۰۰ نفر دعوت کرد تا از این طریق  برای اقامت دائم کانادا درخواست کنند.

این قرعه کشی در تاریخ  ۲۵ سپتامبر برگزار شد.

AINP مؤلفه ای از برنامه های نامزدی استانی کانادا  PNP است ، که به استان ها و قلمروهای شرکت کننده اجازه می دهد هر ساله تعداد مشخصی از نامزدهای مهاجرت طبقه اقتصادی را برای اقامت دائم کانادا انتخاب کنند.

کلیه استانها و قلمروهایی که در برنامه مهاجرت استلنی PNP شرکت می کنند حداقل دارای یک مسیر است که به سیستم اکسپرس اینتری کانادا مرتبط است و این سیستم برای مهاجرت در سه برنامه اصلی مهاجرت کارگر ماهر فدرال، مشاغل دارای مهارت و تجربه کانادایی.از سراسر جهان مهاجر جذب می کند.

جریان ورودی Alberta Express به AINP اجازه می دهد تا AINP استخر ورود فدرال اکسپرس را برای کارگران ماهر خارجی که در آلبرتا دارای ارتباطات قوی هستند و یا  در شغلی کار می کنند که از توسعه اقتصادی و اولویت های متنوع استان پشتیبانی می کند ، جستجو کند.

البته داشتن پیشنهاد شغلی در آلبرتا از جمله شرایط نیست اما می تواند احتمال پذیرفته شدن را افزایش می دهد.زمانی که شنا از طریق استان انتخاب می شوید ۶۰۰ امتیاز اضافی هم در سیستم امتیازبندی به شما اضافه می شود و همین امتیاز اضافی باعث می شود در مرحله بعدی ، موقعیت خوبی را داشته باشید .

مجموع دعوتنامه های صادر شده توسط استان آلبرتا تا اینجا در سال ۲۰۱۹ به ۶۰۸۸ رسید.