آلبرتا هنوز درخواست های مهاجرتی را پردازش می کند.

استان آلبرتا همچنان درخواست های مهاجرت را  مورد بررسی قرار می دهد ، اما برنامه مهاجرت آلبرتا  AINP اقدامات موقت جدیدی را به خاطر شیوع ویروس کرونا معرفی کرده است.

اکنون AINP کپی برای تمام اسناد مورد نیاز ، از جمله نسخه های امضاهای موجود در فرم ها را می پذیرد. صحت امضاها و سایر اسناد را از طریق تلفنی یا ایمیل تائید می کند.

متقاضیان مجاز هستند در صورت تحقق شرایط زیر ،فرم درخواست را ناقص ارائه دهند:

 • اپلای پس از ۲۹ آپریل؛
 • تمام معیارهای انتخاب برای برنامه AINP را داشته باشند.
 • توضیحی کتبی در رابطه با دلیل ناقص بودن درخواست را درج کنند.
 • شواهدی ارائه دهند مبنی بر اینکه درخواست خود را به مرکز مربوطه ارائه کرده اند و یا اینکه طرف صادر کننده به دلیل ویروس کرونا تعطیل است.
 • در صورت درخواست برای جریان فرصت آلبرتا ، باید نتایج آزمون زبان را ارائه کنند و یا اثبات در روز ۲۹ اکتبر ۲۰۲۰ و یا قبل از آن در آزمون زبان شرکت خواهند کرد.
 • در صورت درخواست برای مسیر مهاجرتی اکسپرس اینتری آلبرتا باید نتایج معتبر آزمون زبان و یا ارزیابی مدرک تحصیلی ECA را نیز اعلام کنند.

متقاضیانی که در تاریخ ۲۹ آپریل یا قبل از آن اپلای کرده اند و نمی توانند مدارکی ارائه دهند نیز باید:

 • توضیحی کتبی درمورد اینکه چرا آنها قادر به ارائه مدارک مورد نیاز نیستند ، درج کنند.
 • شواهدی ارائه دهید مبنی بر اینکه درخواست خود را به مرکز مربوطه ارائه کرده اند و یا اینکه طرف صادر کننده به دلیل ویروس کرونا تعطیل است.

برای برنامه های ناقص ، آلبرتا به متقاضیان ۶۰ روز فرصت خواهد داد.

بعد از ۴۵ روز مشخص خواهد شد که این مهلت ۶۰ روزه دیگر نیز تمدید خواهد شد و یا نهایتا شش ماه دیگر تمدید خواهد شد .در این مرحله ، بر اساس اطلاعات موجود ، تصمیم گیری می شود.

Alberta Express Entry Stream:

قرعه کشی ها طبق معمول تحت مسیر مهاجرتی اکسپرس اینتری آلبرتا ادامه می یابد.

در حال حاضر ، تنها متقاضیانی که  ساکن آلبرتا هستند و یا و در آلبرتا کار می کنند انتخاب خواهند شد

برای دریافت دعوتنامه ، متقاضیان باید شرایط زیر را داشته باشند:

 • در حال حاضر در آلبرتا کار می کنند ، حتی اگر از خانه کار می کنند.
 • ویزای کار برای اشتغال در شغل فعلی خود را داشته باشند.
 • شغلی داشته باشید که تمام وقت باشد ، حداقل دستمزد استان را دریافت کنند ، شرایط LMIA را داشته باشند
 • در یک شغل واجد شرایط کار کنند. مشاغل غیرمجاز شامل مشاغل با دستمزد بالا و دستمزد پایین دولت در استان آلبرتا ونیز در لیست مشاغل غیرمجاز آلبرتا مشخص شده باشند.

متقاضیانی  که قبل از شیوع کرونا  تمام وقت کار می کردند  و کسانی که در یک مشاغل تنظیم شده کار مشغول بوده اند و در بحران شیوع کرونا نمی توانند مجوز خود را تمدید کنند  به مدت ۶۰ روز به آنها مهلت داده شده است .

اگر متقاضیان سابقه اشتغال اخیر در استان را نداشته باشند ، درخواست های آنها تا اطلاع ثانوی پردازش نمی شود.

مسیر فرصت آلبرتا:

متقاضیانی که به دلیل قوانین فاصله گذاری اجتماعی دولت از خانه مشغول به کار هستند ممکن است هنوز هم واجد شرایط مسیر مهاجرتی آلبرتا باشند.

اگر متقاضیان تنها برخی از وظایف شغلی را انجام دهند ، واجد شرایط خواهند بود زیرا پس از پایان همه گیری ، به کارهای عادی خود برگردند .

متقاضیانی که  به دلیل بیماری همه گیر کرونا در وضعیت اشتغالشان  تغییراتی ایجاد شده نیز  برای مدت ۶۰ روز فرصت دارند تا بتوانند ضوابط را رعایت کنند.

این شامل کسانی که بیکار هستند ، در یک شغل غیرمجاز مشغول به کار هستند ، در شغل دیگری کارمی کنند یا دارندگان اجازه کار بعد از فارغ التحصیلی  PGWP که در یک شغل متفاوت نسبت به حوزه تحصیل خود کار می کنند

همه متقاضیان ملزم هستند در صورت تغییر در آدرس اقامت خود ، ایمیل، شماره تلفن یا وضعیت تاهل ، حتی پس از انتخاب شدن به اداره مهاجرت کانادا اطلاع دهند.

اگر شرایط اشتغال یک متقاضی به دلیل بیماری کرونا  تغییر کند ، به او ۶۰ روز مهلت خواهند داد  تا یک بار دیگر وضعیت اشتغال خود را حفظ کند تا بتواند همچنان منتخبی از طرف استان را  حفظ کند.

اگر متقاضی منتقل به استان دیگری شود ، انتخاب او منتفی خواهد شد.