استان آلبرتا کانادا |متقاضیان اکسپرس اینتری | امتیاز حداقل 302 | گروه افق

استان آلبرتا در این ماه از متقاضیان اکسپرس اینتری با امتیاز حداقل 302 دعوت کرد.

استان آلبرتا (Alberta) متقاضیان سیستم اکسپرس اینتری را با امتیاز حداقل 302 امتیاز انتخاب و دعوتنامه صادر کرد و در این ماه (11سپتامبر و 18 سپتامبر) دو پذیرش انجام شد و دعوتنامه نیز صادر شد. در این جریان برنامه مهاجرت استانی آلبرتا از بین متقاضیان سیستم اکسپرس اینتری افرادی که واجد شرایط هستند را که یا در آلبرتا شاغل هستند و یا دارای ارتباطات قوی هستند که از این طریق بتوانند از توسعه اقتصادی تا متنوع سازی این استان حمایت کنند.

خوب است بدانید که داشتن پیشنهاد کار یا سابقه کار قبلی در این استان از شرایط مسیر اکسپرس اینتری آلبرتا نیست اما بنا به برنامه NOI داشتن پیشنهاد کار احتمال دعوت متقاضی را افزایش می دهد. مزیت انتخاب شدن از سوی این استان این است که شما 600 امتیاز اضافی دریافت خواهید کرد و در دوره بعدی حتما برای اقامت دائم کانادا دعوت به عمل خواهد آمد.

معمولا امتیازات سیستم اکسپرس اینتری بالاتر است برای همین متقاضیان از طریق استانی اقدام می کنند تا بتوانند امتیاز لازم را کسب کنند. پایین ترین امتیاز این استان در سال جاری 300 بوده است و در حالیکه که پایین ترین امتیاز در پذیرش اکسپرس اینتری در سال جاری 438 بوده است. تعداد دعوتنامه صادر شده توسط استان آلبرتا از ابتدای سال 2019 تا امروز مجموعا 4378 است.

درباره سیستم اکسپرس اینتری فدرال

سیستم اکسپرس اینتری فدرال آلبرتا کانادا، سیستمی است که برای مهاجرت به کانادا که در سه دسته کارگر ماهر، مشاغل دارای مهارت و تجربه کار کانادایی از سراسر جهان بر اساس امتیازات مهاجر می پذیرد.

متقاضیان که در سیستم جامع اکسپرس اینتری پروفایل ایجاد کرده اند و این سیستم بر اساس عواملی مانند سن، تحصیلات، تجربه کار ماهر و مهارت در زبان انگلیسی یا فرانسوی امتیازدهی می کند. برای متقاضیانی که امتیاز بالایی داشته باشند دعوتنامه صادر می شود.